Wat ik doe

Het korte antwoord: ik begeleid mensen bij een vraagstuk in hun ontwikkeling. In het bijzonder houd ik mij veelal bezig met de hoofdvraag: hoe haal ik meer uit mijn leven door mijn persoonlijk functioneren te verbeteren?

Is dat dan alles? Eigenlijk wel, maar ik kan het ook ingewikkelder maken. Kijk maar.

Waarom 'psychologisch'

Afhankelijk van hoe je een mens benadert, kun je ´psychologie´ een andere definitie toekennen (biologisch/ evolutionair/ neurologisch/ gedragsmatig/ denkend). Om het makkelijk te houden: psychologie houdt zich bezig met je gedrag: doen en laten.

Psychologie beoogt de werking van ons gedrag te verklaren door onderzoek. De toepassing ervan is zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd.

De laatste jaren wordt de positieve psychologie steeds populairder. Deze relatief nieuwe stroming houdt zich minder bezig met het verklaren van je gedrag vanuit een ziektebeeld en meer met je positieve ontwikkeling vanuit een verlangen.

Bovendien is het onwijs leuk om ermee te werken.

Wat gebeurt er bij coaching

Bij coaching gaan we samen aan de slag om een ontwikkeling te maken. Eerst wordt je route van de huidige situatie naar de gewenste situatie in kaart gebracht. In tegenstelling tot een gezondheids- of klinisch psycholoog verricht ik geen psychodiagnostiek. Ik verleen dus ook geen zorg. Wel hulp op basis van een coachvraag.

We gebruiken de psychologie, coachtechnieken en mijn praktijkervaring om een coachplan in te vullen.

Deze diensten bied ik aan

Ik bied e-coaching. Dat wil zeggen dat mijn begeleiding volledig online plaatsvindt via tekstberichten en video- en belcontact. Dat maakt het mogelijk om frequent contact te hebben vanuit het idee dat je met korte kleine stappen meer bereikt dan met enkele grote sprongen. We streven op die manier een duurzame ontwikkeling na.